WIE HISTORIEK JOBS
FOTO'S
Logo Adriaens

Over ons

Etn. Adriaens NV is één van de modernste runderslachthuizen in Europa. Niet enkel hebben wij de capaciteit om, op diervriendelijke wijze, 2500 runderen per week te slachten, wij beschikken tevens over 2 volwaardige snijzalen. Dankzij ons traceringssysteem kunnen wij op elk moment zeggen waar een rund of deelstuk naartoe is. Het ganse slachtingsproces wordt steeds gemonitord door de vakkundige mensen van het FAVV. Dieren die niet geschikt zijn voor consumptie komen dan ook niet verder dan de slachting.
Wij slachten zowel runderen in eigen opdracht, in opdracht van derden, voor particulieren als Halal. Voor dit slachtingsproces beschikken wij over twee moderne schietboxen, de ene voor de normale slachtingen en de andere voor de halal- en noodslachtingen.
Verder hanteren wij de hoogste normen inzake hygiëne en traceerbaarheid en zijn wij IFS goedgekeurd en beschikken wij over het BIO-certificaat.

Historiek

Het begon allemaal in 1929, toen Margriet Bourdeaud'hui, samen met haar echtgenoot, Polydoor Adriaens, een landbouwbedrijf gestart waren.
Door de grootte van het gezin (6 kinderen) drong de noodzaak zich op om de activeiten uit te breiden en in 1936 zette Margriet een primaire steenbakkerij op.
De steenbakkerij die toen uitgerust was met veldovens, kon in 1947 gemoderniseerd worden met een ringoven, die tot 1970 in productie zou blijven.
Alle kinderen waren reeds oud genoeg en aan het werk toen Margriet in 1952 te Zottegem de exploitatie starte van een slachthuis, waar later een vleeshandel zou aan toegevoegd worden.
Het betrof hier een overname van een klein varkensslachthuis met een gemiddelde slachtcapaciteit van 30 tot 40 varkens per week.
De familie had op dit ogenblik volgende bedrijven in handen : een steenbakkerij te Elst, een steenbakkerij te Ellezelles, een p.v.b.a. Avibo te Anderlecht (uitsnijderij van varkens), de N.V. Garage Moderne te Brakel (Mercedes vracht- en personenwagens), de p.v.b.a. Agrihal (vers vlees, fruit, groenten en zuivelproducten) en tenslotte de p.v.b.a. Vleescentrale Adriaens.
Uiteindelijk belanden we dan weer bij het exportslachthuis N.V. Etn Adriaens te Zottegem. Dit slachthuis werd tussen 1960 en 1962 gebouwd. In hetzelfde 1962 noteerde men er reeds 47.000 slachtingen. Vijf jaar later werden ook de bestaande installaties uitgebreid, dit voor een investering van om en bij de dertig miljoen Belgische franken. Op 12 december 1973 waren die investeringen echter al tot 78 miljoen frank opgelopen.
In 1963 werden er bij N.V. Etn. Adriaens te Velzeke 63.796 varkens geslacht. Voeg daar nog de 11.788 andere geslachte dieren aan toe, waaronder : biggen, schapen, runderen, kalveren en paarden en men bereikt een totaal van 75.584 slachtingen.
In 1968 klom dit aantal slachtingen op tot 154.128, waaronder 131.389 varkens en in 1973 werden er 301.220 dieren geslacht waaronder 292.736 varkens.
Deze recordcijfers konden enkel bereikt worden dankzij de totale inzet van de 65 arbeiders en 8 bedienden die in datzelfde jaar 1973 tewerkgesteld waren.
De materiële en technische accomodatie bleef evenmin achterwege en het wagenpark, in dat jaar, telde 6 vrachtwagens. Goed voor 260 ton gekoeld transport. Iedere vrachtwagen legde jaarlijks ongeveer 150.000 km af. In 1971-1972 werd opnieuw 40 miljoen frank geïnvesteerd in snijzalen, slacht- en koelinstallaties. Vanaf 1974 : Opening van meer dan 30 beenhouwerijen, verspreid over Vlaanderen, ondergebracht in verschillende vennootschappen, ook samen met andere partners.
Voor 1974-1975 werd dan weer een investeringsprogramma van 68 miljoen frank opgezet voor ondermeer een nieuwe diepvriezer en de gebouwen/machines voor de fabrikatie van vet en beendermeel.
In 1985 volgde er een grondige aanpassing van de infrastructuur in functie van de nieuwe geldende Europese richtlijnen.
Vanaf 1990 krijgen we een management buy-out : Gerard Adriaens gaat verder met zus Gerarda en koopt andere broers en zussen uit en er wordt gestart met de afbouw van de beenhouwerijen.
In 1998 werd N.V. Etn. Adriaens overgenomen door Covavee en ontstond er een samenwerking met Covameat en Comeco.
In 2002 werd het slachten van varkens gestopt en werden er enkel nog runderen geslacht en versneden. Deze beslissing had als gevolg dat er grondige aanpassingen nodig waren aan gebouwen en frigo's.
2009 werd dan het jaar waar een volledig nieuwe, moderne slachtlijn in gebruik genomen werd. De oude slachtlijn werd aangepast naar frigo's en snijzaal. Ondertussen zijn we al in een héél belangrijk jaar, nl. 2011, waar er een alliante gevormd werd tussen Adriaens en Viangros, nl. "Vivanda". Dit is ook het jaar dat leidde tot de totale vernietiging van het slachthuis ten gevolge van een brand. Om de continuïteit te verzekeren werden de runderen geslacht in het slachthuis van Aubel, waarna ze eerst versneden werden in de gebouwen van Viangro (Anderlecht), daarna in de gebouwen van Bonimex (Laarne) en uiteindelijk in de gebouwen van Carniportion (Zottegem) om dan later terug te keren in een volledig nieuw en hypermodern gebouw in de slachthuisstraat te Velzeke. De hinder naar onze klanten toe werd tijdens deze hele opbouw tot een minimum beperkt. De heropbouw gebeurde in 2 fases, eerst de slachtlijn opdat die activiteit terug zou hervat kunnen worden in de eigen gebouwen en daarna de verdere uitwerking van de snijzalen en diepvries.
Na de volledige heropbouw was het aantal slachtingen, in 2016, reeds opgelopen tot 73.242 runderen, wat resulteerde in 3.144.922,52 kg uitgebeend vlees en 21.037.622,19 kg vlees vertrokken in karkas.
In 2017 volgde dan opnieuw een overname, dit keer door de groep Veviba.
Het jaar 2018 was dan weer een bewogen jaar, een jaar waar de familie Verbist een stap opzij zet en een volledig nieuwe raad van bestuur werd aangesteld.
Voor hetzelfde jaar 2018 kunnen we dan met trots volgende cijfers noteren : 77.261 slachtingen waarvan 4.933.964,10 kg werd versneden en 22.599.579,68 kg vertrok in karkas.

x

Contact

Etn. Adriaens N.V.
Slachthuisstraat 1
9620 Velzeke (Zottegem)


Tel: +32(0)9 360 60 11
Fax: +32(0)9 360 77 53
Email: info@adriaens.be
Email: aankoop@adriaens.be
Email: verkoop@adriaens.be
Email: logistiek@adriaens.be
Email: kwaliteit@adriaens.be
Email: invoice@adriaens.be

x

Backloader

Nieuw systeem, uniek in België
Ter bevordering van dier en werknemer :
  • Dieren zijn rustiger
  • Dieren zien elkaar niet
  • Dieren hebben minder behoefte om achteruit te stappen
  • Dieren gaan op eigen initiatief naar de bedwelmruimte
  • Volledige automatisch, geen menselijke manipulatie
Dit alles resulteert in een beter eindproduct (minder stress = betere PH = beter vlees)